1. OMKLÄDNINGSUTRYMMEN

 • För laget reserveras ett omklädningsrum. Omklädningsrummets nummer visas på skärmen vid hallens ingång
  (lagets eller kontaktpersonens namn).DSC 5087 2
 • Varje lag bör ha en ansvarsperson/övervakare, som kvitterar ut nyckeln och granskar omklädningsrummet efter användningen, samt återlämnar nyckeln.
 • Alla lag tilldelas ett omklädningsrum, om man inte har kommit överens någonting annat.
 • I träningsmatcher eller vid andra tillfällen då det behövs flera omklädningsrum, bör man meddela om detta minst en vecka före. Ishallsbolaget besluter om flera omklädningsrum kan beviljas.
 • Omklädningsrummen är tillgängliga tidigast 40 min före turens början.
 • Omklädningsrummet bör överlåtas senast 40 min efter turens slut.
 • Användarna städar omklädningsrummet från skräp (tejp, papper mm.) som läggs i skräpkärlen.
 • Hemmalaget ansvarar för granskning av bortalagets omklädningsrum.
 • Alla lag svarar själv för låsning av sina omklädningsrum, hallbolaget ansvarar ej för försvunna saker.
 • För försvunnen nyckel till omklädningsrummet debiteras 40 €.
 • Skador som har förorsakats av ovarsamhet debiteras av användaren och om det upprepas kan laget förbjudas
  användning av omklädningsrum.
 • För ostädat omklädningsrum debiteras 50 € städavgift.
 • Omklädningsrummen är avsedda endast till omklädning, inte till möten eller motsvarande tillfällen.

 

2. ÖVRIGA HALLÄRENDEN

 • Snus är förbjudet i ishallen. Vid eventuell användning debiterar hallbolaget 50 € av laget/föreningen som
  spelaren representerar.DSC 5091 2
 • Användning av eldarbetsredskap (vässningsmaskiner, gasgrillar, varmluftsblåsare mm.) är förbjudet i hallen, förutom i de utrymmen som är avsedda för det. Om användning av dessa utrymmen skall separat överenskommas.
 • Brandalarm förorsakade av ovarsamhet betalas av den som förorsakat alarmet.
 • Lagen flyttar alltid målen åt sidan då isen skall köras, kvällens sista tur flyttar målen ut ur rinken.
 • Lagen flyttar matchmålen till anvisade platser efter matcherna, matchmål får användas endast vid matcher.
 • De små målen får användas endast av Lejon-ligan.
 • För körning av isen reserveras 15 min, på isen får man gå först när underhållsporten stängts.
 • Funktionärsbåset städas och klockan och värmen stängs av, samt belysningen släcks efter användning.
 • Läktarna bör efter användning städas från skräp.
 • I hallen får man inte använda tuggummi.

 

3. TURNERINGAR OCH ANDRA EVENEMANG

 • Evenemangen bör alltid meddelas åt hallbolaget minst 1 månad före.DSC 5185 2
 • Om eventuell kioskförsäljning eller motsv. som sker i samband med turneringar bör överenskommas med hallbolaget
  1 månad före evenemanget. Hallstyrelsen kan ge lov för kioskförsäljning.
 • Föreningarna sköter om att tillstånd för kioskförsäljningen har sökts och beviljats av hälsoinspektören.
 • Utrymmena städas efter turneringarna så att det inte stör hallens följande användare, detta gäller även hallens omgivning.
 • Den förening som ordnar turneringen, sköter om att alla deltagande lag och domarna har omklädningsutrymmen.
 • Hallbolaget har rätt att ingripa i turneringsverksamheten, om den inte följer hallens regler eller om den överskrider tiden som är reserverad för turneringen.
 • Om föreningarnas egna hallturer inte räcker till för evenemanget, byter föreningarna i första hand turer med varandra och meddelar om det till hallbolaget minst 1 månad före evenemanget. Ishallsbolaget gör det slutliga beslutet om bytet av turer.
 • Föreningarna ansvarar för att hallbolagets räddnings- och säkerhetsplan efterföljs.

 

4. AVBOKNING AV TURER OCH DEBITERING

 • En fast tur bör avbokas minst 60 dygn före, i vilket fall ingen hyra debiteras för turen. Om avbokningen sker DSC 5117 2
  efter 60 dygn men före 30 dygn före, debiteras hälften av turens hyra. Om avbokningen sker senare än 30 dygn före, debiteras hela turens hyra.
 • En enskild tur bör avbokas minst 30 dygn före, i vilket fall ingen hyra debiteras för turen. Om avbokningen sker efter 30 dygn
  men före 15 dygn debiteras hälften av turens hyra. Om avbokningen sker senare än 15 dygn före, debiteras hela turens hyra.
  Tur som är reserverad mindre än 30 dagar i förväg, kan avbokas 7 dagar före utan debitering av hyra.
 • Fakturering av turerna sker en gång i månaden. Ishallsbolaget har rätt att annullera användarens ishallsturer på grund av obetalda hyror.
 • Om förhållandena i hallen hindrar användning av turen är ishallsbolaget skyldigt att ersätta den förlorade turen. Det slutliga beslutet om annullering av turens görs av ishallsbolaget. Undantag är force majeure, dvs på förhand oförutsedd orsak tex maskinskada, elavbrott.